Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Velušovce "v likvidácii"